Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder : juwelier Geert Donné, zijnde de verkoper (Heerstraat 27, 3910 Neerpelt) & iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat. 

Producten – inhoud – specificaties. De beschrijvingen en de afbeeldingen van onze producten op onze online-shop zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De weergave van de afbeeldingen is echter afhankelijk van uw computer.Alle inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten beschreven of afgebeeld in de website of online-shop kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden (tenzij er een overeenkomst tussen koper en verkoper heeft plaatsgevonden). We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We trachten te waarborgen dat de informatie op onze website en onlineshop volledig, nauwkeurig en actueel is.

Beperking van de aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan onze website of online-shop. 

Aanbiedingen. Aanbiedingen op de online-shop zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Prijzen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW. 

Gebruikersgegevens. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag worden niet aan derden doorgegeven. 

Leveringen. Leveringen dienen binnen de 10 dagen te worden afgehaald. Zolang kan de verkoper het product in reservatie houden voor de klant. Mocht het product bij afname niet voldoen aan de eisen van de klant, dan kan hij vooralsnog afzien van zijn aankoop. Na 10 dagen wordt het product automatisch terug op de online-shop geplaatst.

Gebreken en klachttermijn. De verkoper is verplicht het product onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product, dienen onmiddellijk aan de verkoper gemeld te worden. 

Recht van verzaking en ruiling. De consument koper kan, volgens de Belgische Wet betreffende de handelspraktijken, binnen de 14 werkdagen na aflevering van het product, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele staat verkeren. Garantiebonnen dienen bij het product te worden gevoegd. De koper consument ontvangt bij het verzakingsrecht de waarde terug van het aangekochte product.

Webshop by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x